C.Scope International Ltd je englesko poduzeće sa tradicijom, dužom od 40 godina. C.Scope ima odlično organizovanu globalnu prodajnu mrežu. U proizvodnom programu imaju detektore metala za hobi i sigurnost te prvovrsnu opremu za lociranje zakopanih cijevi i kabela. Njihovu opremu za lociranje kabela i cijevi upotrebljavaju nacionalni dobavljači plina, struje i telekomunikacija, kao i poduzeća, koja se bave graditeljstvom, niskim gradnjama i općim zemljanim radovima. C.Scope lokatorji kabela i cijevi korisnicima nude izuzetno pouzdano i precizno lociranje inštalacija prije početka radova, tako će se iskopavanja i drugi zemljani radovi obaviti sigurno, brzo, učinkovito i sa minimalnim troškovima.

Na području detektora metala za hobi i sigurnost, C.Scope je vodeći engleski proizvođač i sa svojom kakvočom svrstava se u sam vrh najuglenijih proizvođača u svijetu!

C.Scope – tradicionalna britanska kakvoča!